Wzór umowy kupna samochodu niem.-pol. pobierz 

T?umacze przysi?gli innych j?zykw:

-Arabski
-Szwedzki


Przyjaciele:

Artma Studiostatystyka
Home

 

T?umacz j. niemieckiego

 

T?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego
T?umacz techniczny j?zyka niemieckiego
mgr Ireneusz Piaszczyk

 

T?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego wpisany na list? t?umaczy
przysi?g?ych Ministra Sprawiedliwo?ci pod numerem TP/5902/05.

Us?ugi:
T?umaczenia pisemne
- pisemne t?umaczenia przysi?g?e
- pisemne t?umaczenie tekstw specjalistycznych

T?umaczenia pisemne:
- z j?zyka niemieckiego na j?zyk polski
- z j?zyka polskiego na j?zyk niemiecki

Wysoka jako?? moich t?umacze? wynika z wiedzy i do?wiadczenia.
Jako t?umacz pracuj? od 1996 roku.

 

Specjalizuj? si? w nast?puj?cych dziedzinach:

- Dokumenty urz?dowe i s?dowe: metryki, akty ?lubu, za?wiadczenia, orzeczenia, wyroki, dokumenty samochodowe, faktury, umowy itp.

- Technika i przemys?: instrukcje obs?ugi maszyn, opisy produktw i opisy technologiczne, specyfikacje (du?e do?wiadczenie w tym zakresie)

- Marketing, reklama: opisy produktw, oferty handlowe i przetargowe

- Budownictwo: oferty, opisy

- Rolnictwo


- Teksty o tematyce oglnej, korespondencja

- Strony WWW