Wzór umowy kupna samochodu niem.-pol. pobierz 

T?umacze przysi?gli innych j?zykw:

-Arabski
-Szwedzki


Przyjaciele:

Artma Studiostatystyka
O mnie

 

 

 

T?umacz przysi?g?y j?zyka niemieckiego
mgr Ireneusz Piaszczyk

 

 

 

Absolwent Instytutu Filologii Germa?skiej Uniwersytetu Wroc?awskiego
(5-letnie studia dzienne; rok uko?czenia 1996).

 

 

 

Uprawnienia t?umacza przysi?g?ego j. niemieckiego.

 

 

 Po 2 latach pracy w handlu i przemy?le na stanowisku t?umacza podj??em w?asn? dzia?alno?? gospodarcz?, ?wiadcz?c us?ugi translatorskie dla firm, instytucji i osb prywatnych.


Swoj? prac? wykonuj? zawsze z najwy?szym profesjonalizmem i staranno?ci?. Zawsze dotrzymuj? uzgodnionych terminw. Mam za sob? ju? oko?o 28 tysi?cy przet?umaczonych stron i oko?o tysi?ca godzin t?umaczonych rozmw handlowych i biznesowych.